Metsä

Mattilan tilan metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Vuosittainen keskimääräinen hakkuumäärä on noin 150 kiintokuutiometriä. Pääpuulajina metsissä kasvaa mäntyä.

2010 metsäpinta-alaa kasvatettiin 4,6 hehtaarilla ostamalla tilan rajoilla myytäväksi tulleet pienehköt metsäalueet.

Metsäalalle tehtiin metsäsuunnitelma seuraavaksi 10 vuodeksi kattaen vuodet 2014-2024.

Metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään Metsään.fi - palvelun tuomia uusia mahdollisuuksia.

Metsän rajojen ja pyykkien etsimisessä hyödynnetään eMetsä sovellusta, jonka tarjoaa Stora-Enso. Se on osoittautunut erinomaiseksi apuvälineeksi.